Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Dianthus Formula - Granules (100g)

Dianthus Formula - Granules (100g)

Regular price $29.45
Regular price Sale price $29.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ba Zheng San - Granules (100g)

Subcategories & Applications

  • Damp-Dispelling Formulas

Ingredients

  • Qu Mai (Herba Dianthi), 11.5%
  • Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis), 11.5%
  • Che Qian Zi (Semen Plantaginis), 11.5%
  • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 11.5%
  • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 11.5%
  • Mu Tong (Caulis Akebiae), 11.5%
  • Da Huang (Rx/Rz Rhei), 11.5%
  • Deng Xin Cao (Medulla Junci), 8%
  • Hua Shi (Talcum), 11.5%
View full details