Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Blossom (Phase 3) - Granules (100g)

Blossom (Phase 3) - Granules (100g)

Regular price $40.62
Regular price Sale price $40.62
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Women's Health Formula / Fertility Support / Menstrual Health

TCM Function

 • Tonifies mingmen (life gate) fire and Kidney yang

Ingredients

 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Yi Mu Cao (Herba Leonuri)
 • Xu Duan (Radix Dipsaci)
 • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
View full details