Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Dissolve (KS) - Capsules (100 count)

Dissolve (KS) - Capsules (100 count)

Regular price $31.49
Regular price Sale price $31.49
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Kidney & Bladder Support / Genitourinary Support / Urinary & Prostate Health

TCM Function

 • Treats shi lin (stone dysuria)

Ingredients

 • Hai Jin Sha (Spora Lygodii)
 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Shi Wei (Folium Pyrrosiae)
 • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Zhu Ling (Polyporus)
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii)
 • Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
View full details