Skip to product information
1 of 1

Evergreen

GI Tonic - Granules (100g)

GI Tonic - Granules (100g)

Regular price $41.67
Regular price Sale price $41.67
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Gastrointestinal Support

TCM Functions

 • Tonifies Spleen qi
 • Binds the intestines

Ingredients

 • Fu Ling (Poria)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Bai Bian Dou (Semen Lablab Album)
 • Zhi Huang Qi (Radix Astragali Praeparata)
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis)
 • Sha Ren (Fructus Amomi)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
View full details