Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Coptis Phellodendron & Mint Formula - Granules (100g)

Coptis Phellodendron & Mint Formula - Granules (100g)

Regular price $25.83
Regular price Sale price $25.83
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Huang Lian Shang Qing Wan - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

 • Da Huang (Rx/Rz Rhei), 15.4%
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis), 10.5%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 10.5%
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis), 10.5%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 10.5%
 • Jiang Huang (Rhizoma Curcumae L), 7.7%
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae), 7.7%
 • Ju Hua (Flos Chrysanthemi), 5.2%
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis), 5.2%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 2.8%
 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae), 2.8%
 • Bo He (Herba Menthae), 2.8%
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 2.8%
 • Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis), 2.8%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 2.8%
View full details