Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Essentials Rehmannia Eight Combination

Kan Essentials Rehmannia Eight Combination

Regular price $119.30
Regular price Sale price $119.30
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ba wei di huang wan


Ingredients


Prepared rehmannia root (Shu di huang), Chinese yam rhizome (Shan yao), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Poria (Fu ling), Asian water plantain rhizome (Ze xie), Tree peony root bark (Mu dan pi), Chinese cinnamon bark (Rou gui), Prepared aconite root (Zhi fu zi)
View full details