Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Essentials Settle the Yang

Kan Essentials Settle the Yang

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang


Ingredients


Bupleurum root (Chai hu), Poria (Fu ling), Chinese cinnamon twig (Gui zhi), Chinese skullcap root (Huang qin), Chinese red ginseng root and rhizome (Hong ren shen), Ginger cured pinellia rhizome (Jiang ban xia), Chinese rhubarb rhizome and root (Da huang), Red jujube fruit (Hong zao), Dragon bone (Long gu), Oyster shell (Duan mu li), Ginger rhizome (Gan jiang)
View full details