Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Essentials Subdue Liver Fire

Kan Essentials Subdue Liver Fire

Regular price $41.20
Regular price Sale price $41.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Dong quai root (Dang gui shen), Poria with wood root (Fu shen mu), Chinese gentian root and rhizome (Long dan cao), Raw rehmannia root (Sheng di huang), Asian water plantain rhizome (Ze xie), Bupleurum root (Chai hu), Plantain seed (Che qian zi), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao), Chinese skullcap root (Huang qin), Gardenia fruit (Zhi zi)
View full details