Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Gentle Warriors Earth Maker

Kan Gentle Warriors Earth Maker

Regular price $23.40
Regular price Sale price $23.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


White peony root (Bai shao), White atractylodes rhizome (Bai zhu), Codonopsis root (Dang shen), Chinese yam rhizome (Shan yao), Poria (Fu ling), Lycium fruit (Gou qi zi), Loranthus herb (Sang ji sheng), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Dry fried millet or rice sprout (Chao gu ya), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Euryale seed (Qian shi), Tangerine dried rind of green fruit (Qing pi), Tangerine dried rind of mature fruit (Chen pi), Plantain seed (Che qian zi), Honey fried Chinese licorice root & rhizome (Zhi gan cao)
View full details