Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Gentle Warriors Fire Starter

Kan Gentle Warriors Fire Starter

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Magnetite (Duan ci shi), Lily bulb (Bai he), Polygonum multiflorum stem (Ye jiao teng), White atractylodes rhizome (Bai zhu), Radish seed (Lai fu zi), Pseudostellaria root (Tai zi shen), Lophatherum herb (Dan zhu ye), Lycium fruit (Gou qi zi), Reishi fruiting body (Ling zhi), Polygala root (Yuan zhi), Schisandra fruit (Wu wei zi), Silk tree flowers (He huan hua), Lotus stamen (Lian xu), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao), Amber resin (Hu po)
View full details