Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Compassionate Sage

Kan Herbals Compassionate Sage

Regular price $24.80
Regular price Sale price $24.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Hu po yang xin dan


Ingredients


Dragon bone (Long gu), Dry fried sour jujube seed (Chao suan zao ren), Polygala root (Yuan zhi), Biota seed (Bai zi ren), Poria (Fu ling), White Asian ginseng root and rhizome (Bai ren shen), Altaica rhizome (Jiu jie chang pu), Longan fruit (Long yan rou), Chinese salvia root & rhizome (Dan shen ), Silk tree bark (He huan pi), Amber resin (Hu po), Coptis rhizome (Huang lian), Dong quai root (Dang gui shen), Reishi fruiting body (Ling zhi), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao)
View full details