Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Dispel Invasion

Kan Herbals Dispel Invasion

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Jing fang bai du san


Ingredients


Schizonepeta herb (Jing jie), Siler root (Fang feng), Perilla leaf (Zi su ye), Notopterygium root & rhizome (Qiang huo), Poria (Fu ling), Platycodon root (Jie geng), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Bupleurum root (Chai hu), Dry fried bitter orange mature fruit (Chao zhi ke), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao), Ginger rhizome (Gan jiang)
View full details