Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Gracious Power

Kan Herbals Gracious Power

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Yi guan jian


Ingredients


Raw rehmannia root (Sheng di huang), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Dry fried sour jujube seed (Chao suan zao ren), Ophiopogon tuber (Mai men dong), Lycium fruit (Gou qi zi), Dong quai root (Dang gui shen), Glehnia root (Bei sha shen), Turmeric root tuber (Yu jin), Anemarrhena rhizome (Zhi mu), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Finger citron fruit (Fo shou)
View full details