Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Initial Defense

Kan Herbals Initial Defense

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Yin qiao san & sang ju yin


Ingredients


Honeysuckle flower (Jin yin hua), Forsythia fruit (Lian qiao), White mulberry leaf (Sang ye), Platycodon root (Jie geng), Chinese mint herb (Bo he), Schizonepeta herb (Jing jie), Scrophularia root (Xuan shen), Chrysanthemum flower (Ju hua), Burdock fruit (Niu bang zi), Peucedanum root (Qian hu), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao)
View full details