Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Quiet Contemplative

Kan Herbals Quiet Contemplative

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Liu wei di huang wan


Ingredients


Prepared rehmannia root (Shu di huang), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Chinese yam rhizome (Shan yao), Poria (Fu ling), Asian water plantain rhizome (Ze xie), Tree peony root bark (Mu dan pi), Lycium fruit (Gou qi zi), Processed polygonum multiflorum root (soybean) (Zhi he shou wu), Chinese dodder seed (Tu si zi), White mulberry fruit (Sang shen zi), Eclipta herb (Han lian cao), Ligustrum fruit (Nu zhen zi)
View full details