Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Herbals Steady Centeredness

Kan Herbals Steady Centeredness

Regular price $24.80
Regular price Sale price $24.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Fang feng tang & Tian ma gou teng yin


Ingredients


Gastrodia rhizome (Tian ma), Eucommia bark (Du zhong), Abalone shell (Shi jue ming), Siler root (Fang feng), Chinese skullcap root (Huang qin), Gardenia fruit (Zhi zhi), Gambir stem branch and twig (Gou teng), Tribulus fruit (Bai ji li), Simple leaf chaste tree fruit (Man jing zi), Lycium fruit (Gou qi zi), Chinese dodder seed (Tu si zi)
View full details