Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Disperse 1

Kan Jade Disperse 1

Regular price $27.00
Regular price Sale price $27.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Vinegar prepared sparganium rhizome (Cu san leng), Vinegar prepared zedoary rhizome (Cu e zhu), Pseudostellaria root (Tai zi shen), Bulrush pollen (Pu huang), Chinese hawthorn fruit (Shan zha), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), Patrinia herb (Bai jiang cao), Sargentodoxa vine (Hong teng), Litchi seed (Li zhe he), Dong quai root (Dang gui shen), Sichuan teasel root (Xu duan), Epimedium herb (Yin yang huo), Chinese cinnamon twig (Gui zhi), Steamed rhubarb rhizome and root (Zhi da huang), Dry fried peeled peach seed (Guang chao tao ren), Forsythia fruit (Lian qiao)
View full details