Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Moon Phase 1 Regulate

Kan Jade Moon Phase 1 Regulate

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Dong quai root (Dang gui shen), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Spathlobus stem (Ji xue teng), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), White peony root (Bai shao), Carthamus flower (Hong hua), Siberian motherwort herb (Yi mu cao), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Dry fried peeled peach seed (Guang chao tao ren), Chinese hawthorn fruit (Shan zha), Cyathula root (Chuan niu xi)
View full details