Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Moon Phase 2 Over 35

Kan Jade Moon Phase 2 Over 35

Regular price $27.00
Regular price Sale price $27.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Prepared rehmannia root (Shu di huang), Chinese yam rhizome (Shan yao), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Dong quai root (Dang gui shen), White peony root (Bai shao), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), Tree peony root bark (Mu dan pi), Poria (Fu ling), Chinese dodder seed (Tu si zi), Silk tree bark (He huan pi), Asian water plantain rhizome (Ze xie), Chinese amomum fructus (Sha ren ren), Psoraleae fruit (Bu gu zhi), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Deer horn gelatin (soybean) (Lu jiao jiao), Fluorite (Zi shi ying), Epimedium herb (Yin yang huo)
View full details