Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Moon Phase 3

Kan Jade Moon Phase 3

Regular price $55.20
Regular price Sale price $55.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Chinese dodder seed (Tu si zi), Dong quai root (Dang gui shen), Honey fried astragalus root (Zhi huang qi), Broomrape herb (Rou cong rong), Spathlobus stem (Ji xue teng), Silk tree bark (He huan pi), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Chinese red peony root (Chi shao), White peony root (Bai shao), Chinese yam rhizome (Shan yao), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Ligustrum fruit (Nu zhen zi), Tree peony root bark (Mu dan pi), Poria (Fu ling), Psoralea fruit (Bu gu zhi), Carthamus flower (Hong hua), Fluorite (Zi shi ying), Gleditsia spine (Zao jiao ci)
View full details