Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Moon Phase 4

Kan Jade Moon Phase 4

Regular price $54.10
Regular price Sale price $54.10
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


White actractylodes rhizome (Bai zhu), Chinese dodder seed (Tu si zi), Sichuan teasel root (Xu duan), Poria (Fu ling), White peony root (Bai shao), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Chinese yam rhizome (Shan yao), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Eucommia bark (Du zhong), Morinda root (Ba ji tian), Dong quai root (Dang gui shen), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Bupleurum root (Chai hu), Honey fried Chinese licorice root & rhizome (Zhi gan cao)
View full details