Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Pearl 2

Kan Jade Pearl 2

Regular price $26.20
Regular price Sale price $26.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


White peony root (Bai shao), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Chinese dodder seed (Tu si zi), Dong quai root (Dang gui shen), Cyathula root (Chuan niu xi), Lycium fruit (Gou qi zi), Bupleurum root (Chai hu), Litchi seed (Li zhe he), Prunella fruit spike (Xia ku cao), Silk tree bark (He huan pi), Epimedium herb (Yin yang huo), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Prepared rehamnnia root (Shu di huang), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Chinese hawthorn fruit (Shan zha), Gleditsia spine (Zao jiao ci)
View full details