Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Treasures Clear

Kan Jade Treasures Clear

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Astragalus root (Huang qi), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), Tree peony root bark (Mu dan pi), Chinese red peony root (Chi shao), Plantain seed (Che qian zi), Poria (Fu ling), Melia fruit (Chuan lian zi), Sichuan teasel root (Xu duan), Chinese cinnamon twig (Gui zhi), Dry fried peeled peach seed (Guang chao tao ren), Lindera tuber (Wu yao), Vaccaria seed (Wang bu liu xing), Fennel fruit (Xiao hui xiang), Tangerine seed (Ju he)
View full details