Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Treasures Support

Kan Jade Treasures Support

Regular price $50.80
Regular price Sale price $50.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Chinese dodder seed (Tu si zi), Palm leaf raspberry fruit (Fu pen zi), Processed polygonum multiflorum root (soybean) (Zhi he shou wu), Astragalus root (Huang qi), Morinda root (Bai ji tian), Ligustrum fruit (Nu zhen zi), Lycium fruit (Gou qi zi), Raw rehmannia root (Sheng di huang), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Codonopsis root (Dang shen), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), Epimedium herb (Yin yang huo), Carthamus flower (Hong hua)
View full details