Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Color Phoenix Pearl

Kan Traditionals Color Phoenix Pearl

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Cai feng zhen zhu an chuang wan


Ingredients


Mother-of-pearl shell (Zhen zhu mu), Phellodendron bark (Huang bai), Honeysuckle flower (Jin yin hua), Adenophora root (Nan sha shen), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Scrophularia root (Xuan shen), Chinese rhubarb rhizome & root (Da huang), Prunella fruit spike (Xia ku cao), Arnebia root (Zi cao), Pearl (Zhen zhu)
View full details