Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Nourish Jade Yang

Kan Traditionals Nourish Jade Yang

Regular price $22.20
Regular price Sale price $22.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Yu lin zhu jia ba ji tian dan shen xiang fu hua jiao


Ingredients


Dong quai root (Dang gui shen), White Asian ginseng root and rhizome (Bai ren shen), Prepared rehmannia root (Shu di huang), White atractylodes rhizome (Bai zhu), White peony root (Bai shao), Eucommia bark (Du zhong), Poria (Fu ling), Deer horn gelatin (Lu jiao jiao), Chinese dodder seed (Tu si zi), Morinda root (Ba ji tian), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Honey fried Chinese licorice root (Zhi gan cao), Prepared Cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Chinese salvia root & rhizome (Dan shen), Sichuan pepper pericarp (Hua jiao)
View full details