Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Rehmannia Eight

Kan Traditionals Rehmannia Eight

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ba wei di huang wan


Ingredients


Prepared rehmannia root (Shu di huang), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Chinese yam rhizome (Shan yao), Asian water plantain rhizome (Ze xie), Tree peony root bark (Mu dan pi), Poria (Fu ling), Chinese cinnamon bark (Rou gui), Prepared aconite root (Zhi fu zi)
View full details