Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Siler & Coix Clear

Kan Traditionals Siler & Coix Clear

Regular price $20.40
Regular price Sale price $20.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Qing shang fang feng tang jia yi yi ren


Ingredients


Fragrant angelica root (Bai zhi), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Siler root (Fang feng), Chinese skullcap root (Huang qin), Platycodon root (Jie geng), Forsythia fruit (Lian qiao), Job's tears seed (Yi yi ren), Gardenia fruit (Zhi zi), Schizonepeta herb (Jing jie), Chinese mint herb (Bo he), Coptis rhizome (Huang lian), Chinese licorice root & rhizome (Gan cao), Dry fried bitter orange immature fruit (Chao zhi shi)
View full details