Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Gentiana Combination - Granules (100g)

Gentiana Combination - Granules (100g)

Regular price $30.45
Regular price Sale price $30.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Long Dan Xie Gan Tang - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae), 15.4%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 15.4%
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 15.4%
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis), 7.7%
 • Mu Tong (Caulis Akebiae), 7.7%
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 7.7%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 7.7%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 7.7%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 7.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 7.7%
View full details