Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Lycium Chrysanthemum & Rehmannia Formula - Granules (100g)

Lycium Chrysanthemum & Rehmannia Formula - Granules (100g)

Regular price $27.55
Regular price Sale price $27.55
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Qi Ju Di Huang Wan - Granules (100g)

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 27.6%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 13.8%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 13.8%
  • Fu Ling (Poria), 10.3%
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 10.3%
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 10.3%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 6.9%
  • Ju Hua (Flos Chrysanthemi), 6.9%
View full details