Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Arctium Combination - Granules (100g)

Arctium Combination - Granules (100g)

Regular price $26.45
Regular price Sale price $26.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Qing Xin Li Ge Tang - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 8.7%
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae), 8.7%
 • Bo He (Herba Menthae), 8.7%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 8.7%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 8.7%
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis), 8.7%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 4.3%
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae), 4.3%
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 4.3%
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei), 4.3%
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii), 4.3%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 4.3%
 • Mang Xiao (Natrii Sulfas), 4.3%
 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae), 5.8%
 • Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri), 11.6%
View full details