Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Cinnamon Combination

QualiHerb Cinnamon Combination

Regular price $14.00
Regular price Sale price $14.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Gui Zhi Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Sheng Jiang, Zhi Gan Cao, Bai Shao, Gui Zhi, Da Zao.
View full details