Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Cinnamon & D.B. Combination

QualiHerb Cinnamon & D.B. Combination

Regular price $13.00
Regular price Sale price $13.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Sheng Jiang, Bai Shao, Gui Zhi, Gan Cao, Long Gu, Da Zao, Mu Li.
View full details