Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Clematis & Stephania Combination

QualiHerb Clematis & Stephania Combination

Regular price $21.00
Regular price Sale price $21.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Shu Jing Huo Xue Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Gan Cao, Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di Huang, Cang Zhu, Niu Xi, Chen Pi, Tao Ren, Wei Ling Xian, Chuan Xiong, Fang Ji, Qiang Huo, Fang Feng, Bai Zhi, Long Dan Cao, Fu Ling, Sheng Jiang.
View full details