Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Dang Gui & Arctium Formula

QualiHerb Dang Gui & Arctium Formula

Regular price $16.00
Regular price Sale price $16.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Xiao Feng San - 3.5 oz Granules

Ingredients

Cang Zhu, Jing Jie, Sheng Di Huang, Dang Gui, Niu Bang Zi, Fang Feng, Hu Ma Ren, Zhi Mu, Chan Tui, Mu Tong, Ku Shen, Gan Cao, Shi Gao.
View full details