Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Dang Gui & Peony Formula

QualiHerb Dang Gui & Peony Formula

Regular price $21.00
Regular price Sale price $21.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Dang Gui Shao Yao San - 3.5 oz Granules

Ingredients

Fu Ling, Ze Xie, Dang gui, Bai Zhu, Bai Shao, Chuan Xiong.
View full details