Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Gastrodia & Uncaria Combination

QualiHerb Gastrodia & Uncaria Combination

Regular price $32.00
Regular price Sale price $32.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tian Ma Gou Teng Yin - 3.5 oz Granules

Ingredients

Shan Zhi Zi, Ye Jiao Teng, Chaun Niu xi, Shi Jue Ming, Tian Ma, Huang Qin, Du Zhong, Gou Teng, Sang Ji Sheng, Yi Mu Cao, Fu Shen.
View full details