Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Ginseng & Astragalus Combination

QualiHerb Ginseng & Astragalus Combination

Regular price $31.00
Regular price Sale price $31.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bu Zhong Yi Qi Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Sheng Jiang, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Bai Zhu, Sheng Ma, Huang Qi, Ren Shen, Chai Hu, Da Zao, Chen Pi.
View full details