Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Vladimiriae & Amomi Combiantion

QualiHerb Vladimiriae & Amomi Combiantion

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Bai Zhu, Zhi Ban Xia, Ren Shen, Sha Ren, Gan Cao, Mu Xiang, Sheng Jiang, Chen Pi, Fu Ling.
View full details