Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Fennel Seed & Corydalis Combination - Granules (100g)

Fennel Seed & Corydalis Combination - Granules (100g)

Regular price $28.45
Regular price Sale price $28.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Shao Fu Zhu Yu Tang - Granules (100g)

Subcategories & Applications

  • Blood-Regulating Formulas

Ingredients

  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 24.4%
  • Pu Huang (Pollen Typhae), 24.4%
  • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra), 16.3%
  • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis), 8.1%
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 8.1%
  • Mo Yao (Myrrha), 8.1%
  • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 8.1%
  • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi), 0.6%
  • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), 1.6%
View full details