Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bamboo Leaves & Ginseng Combination 151 Granules - 100g

Sun Ten Bamboo Leaves & Ginseng Combination 151 Granules - 100g

Regular price $47.60
Regular price Sale price $47.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Pinellia root (ban xia), Bitter orange (fruit) (zhi shi), Dry Ginger root (gan jiang), Citrus rind peel (chen pi), Platycodon root (jie geng), Bamboo shavings (zhu ru), Coptis root (huang lian), Bupleurum root (chai hu), Oriental ginseng root (ren shen), Hoelen fungus (fu ling), Cyperus root (xiang fu zi), Chinese licorice root (gan cao).
View full details