Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum Formula 158 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum Formula 158 Granules - 100g

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Gambir vine (gou teng), Hoelen fungus (fu ling), Tang-Kuei root (dang gui), Atractylodes root (bai zhu), Cnidium root (chuan xiong), Chinese licorice root (gan cao), Bupleurum root (chai hu).
View full details