Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Hoelen Formula 168 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum & Hoelen Formula 168 Granules - 100g

Regular price $43.20
Regular price Sale price $43.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Scute root (huang qin), Pinellia root (ban xia), Ginger root (sheng jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Alisma root (ze xie), Hoelen fungus (fu ling), Polyporus sclerotium (zhu ling), Atractylodes root (bai zhu), Cinnamon twig (gui zhi) .
View full details