Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Pueraria Combination 172 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum & Pueraria Combination 172 Granules - 100g

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

White peony root (bai shao), Gypsum (shi gao), Kudzu root (ge gen), Fragrant Angelica (bai zhi), Notopterygium root (qiang huo), Bupleurum root (chai hu), Platycodon root (jie geng), Scute root (huang qin), Jujube fruit (da zao), Ginger root (sheng jiang), Chinese licorice root (gan cao).
View full details