Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Chin-chiu & Tu-Huo Combination 207M Granules - 100g

Sun Ten Chin-chiu & Tu-Huo Combination 207M Granules - 100g

Regular price $45.80
Regular price Sale price $45.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Dipsacus (xu duan), Eucommia bark (du zhong), Fang-feng root (fang feng), Acanthopanax (wu jia pi), Cinnamon bark (gui pi), Oriental ginseng root, Hoelen fungus (fu ling), Tang-kuei root (dang gui), White Peony root (shao yao), Astragalus root (huang qi), Achyranthes root (niu xi), Chinese licorice root (gan cao), Large leaved gentiana root (qin jiao), Cnidium root (chuan xiong), Raw Rehmannia root (sheng di huang), Pubescent angelica root (du huo).
View full details