Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Cinnamon & Persica Combination 236 Granules - 100g

Sun Ten Cinnamon & Persica Combination 236 Granules - 100g

Regular price $29.00
Regular price Sale price $29.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Cnidium root (chuan xiong), Peach kernel (tao ren), Moutan bark (mu dan pi) , Cinnamon twig (gui zhi), Cyathulae root (chuan niu xi), Corydalis root (yan hu suo), Carthamus flower (hong hua) .
View full details