Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Citrus & Crataegus Formula 229 Granules - 100g

Sun Ten Citrus & Crataegus Formula 229 Granules - 100g

Regular price $23.20
Regular price Sale price $23.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Chinese hawthorn fruit (shan zha), Shen-chu fermented mass (shen qu), Pinellia root (zhi ban xia), Raphanus seed (lai fu zi),Hoelen fungus (fu ling), Citrus rind (chen pi), Forsythia fruit (lian qiao) .
View full details