Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Cnidium & Bulrush Combination 242 Granules - 100g

Sun Ten Cnidium & Bulrush Combination 242 Granules - 100g

Regular price $28.00
Regular price Sale price $28.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Cnidium root (chuan xiong),Bulrush (pu huang), Tang-kuei root (dang gui), Somalian myrrh (mo yao), Red peony root (chi shao), Pteropus (wu ling zhi), Corydalis root (yan hu suo),Fennel (xiao hui xiang), Dry Ginger root (gan jiang), Cinnamon bark (gui pi).
View full details