Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Coptis & Rehmannia Formula 264 Granules - 100g

Sun Ten Coptis & Rehmannia Formula 264 Granules - 100g

Regular price $23.80
Regular price Sale price $23.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Coptis root (huang lian), Raw rehmannia root (sheng di huang), Tang-kuei root (dang gui), Moutan bark (mu dan pi), Cimicifuga root (sheng ma).
View full details