Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Forsythia & Laminaria Combination 304B - 100 Capsules

Sun Ten Forsythia & Laminaria Combination 304B - 100 Capsules

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Kudzu root (ge gen), Scute root (huang qin), Phellodendron bark (huang bo), Anemarrhena root (zhi mu), Coptis root (huang lian), Bupleurum root (chai hu), Scabrous gentiana root (long dan), Ginger root (sheng jiang), Chinese licorice root (gan cao), Forsythia fruit (lian qiao), Platycodon root (jie geng), Trichosanthe root (Tian hua fen), Zedoaria root (e shu), Scirpus stem (san leng), Cimicifuga root (sheng ma), Sargassum (hai zao), Laminaria leaf (hai dai).
View full details